Start zondag 14 maart 2021

Beste Clubleden,

Vanaf 8 Maart mogen we onze bubbel uitbreiden tot 10 personen.

Eerst kwamen we te weten dat we als vereniging pas mochten opstarten vanaf 1 April.

Vandaar dat we beslisten om vorige week ons seizoen niet op te starten.

Nu hebben we via verschillende instanties vernomen dat we mogen opstarten. ( cfr. VWB, Cycling Vlaanderen, Sport Vlaanderen)

Als dat geen goed nieuws is!

We zien jullie met plezier terug en verwelkomen jullie aanstaande Zondag 14 maart om 9u.

Niet alleen legt de politiek ons regels op, ook binnen de club leggen we afspraken vast!

Enkel leden worden op onze ritten toegelaten anders vervalt de aansprakelijkheidsverzekering van de wegkapitein ( cfr. VWB)

Wekelijks zal de rit via Whatsapp doorgestuurd worden -> er zullen verschillende bubbels zijn en het is de bedoeling dat we geen rekening houden met de volgende bubbel, dit om de afstand te bewaren en elke bubbel zijn eigen tempo kan bepalen.

Richtlijnen voor de leden:

° Max 10 personen/groep -> worden gevormd bij de start.

° Vermijd nauw contact met je clubleden, hou voldoende afstand.

° Blijf thuis als je ziek bent!

° Was je handen voor je vertrekt naar de groepsrit

° Neem zakdoeken en mondmasker mee (verplicht!) .

-> Spuwen en snot wegblazen is niet toegestaan of laat u uitzakken naar het einde van de groep!

-> Vanaf 15 pers. wordt er op de openbare wegen gereden, bij minder wordt er op de fietspaden gereden.

° Wegkapitein aanstellen 

-> Het bestuur kan/is niet altijd aanwezig op de ritten, dus doen we een oproep naar de leden om deze taak bij afwezigheid van bestuur op zich te nemen!

Misschien van de gelegenheid gebruik maken om de verantwoordelijkheid van de wegkapiteins even van dichterbij toe te lichten.

Taken…

° zorgen voor goed verloop fietstocht

° mogen dwarsverkeer stilleggen aan kruispunt zonder verkeerslichten

° zorgen voor goede communicatie binnen de groep

° houden de groep samen door voor- en achteraan te rijden

° De 1,5 meter regel en hygiëne controleren, personen aanspreken indien deze niet worden nageleefd

Wat mogen we niet:

Bij onze aankomst kan er jammer genoeg niets gedronken worden gezien de horeca nog steeds gesloten is, waaronder ook de bar van onze sponsors Alfa Fitness en Surprice.

Tot slot : 

Mogen wij er op aandringen dat iedereen zich aan de opgelegde regels houdt… de boetes zijn niet mals en de wegkapitein draagt grote verantwoordelijkheid over ganse club. Dus indien niet in orde wordt deze terechtgewezen met eventuele grote gevolgen. Sowieso moet aanwezigheidslijst ingevuld ivm de tracers.

° We snakken allemaal naar meer vrijheid -> Hou het veilig, gebruik je gezond verstand en verantwoordelijkheidszin.

#coronavirus# bescherm jezelf goed om een ander te beschermen.

Geen reactie's

Geef een reactie